Tekst grootte

Oogzorg

De Oogvereniging zet zich ervoor in dat alle mensen met een oogaandoening de beste oogzorg krijgen.

Meer dan 930.000 mensen in Nederland hebben een oogaandoening. De komende jaren neemt dit aantal alleen maar toe.

Onze doelen

Dit zijn de doelen waar de Oogvereniging zich voor inzet als het gaat om goede oogzorg:

Samen beslissen in de oogzorg is de norm. Dat begint ermee dat je weet wat je oogaandoening inhoudt en welke (behandel)mogelijkheden er zijn. Zo kan je als patiënt echt het gesprek aangaan met de oogarts over welke zorg het beste bij je past.

Mensen met een oogaandoening krijgen een passende behandeling (en krijgen deze ook vergoed). Dat geldt ook voor medicijnen. Wisselen van medicijnen moet verantwoord gebeuren.

Wachttijden vallen binnen de afgesproken termijn. Voor een eerste afspraak bij de oogarts is dat binnen de 4 weken.

Professionals in de oogzorg zijn bekend met de Oogvereniging. Zij wijzen patiënten op het bestaan van onze vereniging als ze behoefte hebben aan informatie, contact met anderen of om nog even door te praten over hun oogaandoening.

Wat doet de Oogvereniging?

Dit is wat de Oogvereniging doet om deze doelen te bereiken:

We geven betrouwbare informatie over oogaandoeningen. Niet alleen delen we informatie via onze eigen kanalen, ook werken we mee aan informatie over oogaandoeningen op Thuisarts.nl. Daarnaast werken we mee aan Keuzehulpen en Keuzekaarten. Dit doen we samen met Patiëntenfederatie Nederland en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Samen met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland hebben we de notitie ‘Juiste Oogzorg op de Juiste Plek’ gepubliceerd. Hierin hebben we beschreven hoe de oogheelkundige zorg kan worden georganiseerd voor mensen met bepaalde niet-acute oogheelkundige klachten. Dit om de wachttijden in de oogzorg te verkorten. De Oogvereniging blijft de komende jaren betrokken bij de invoering van deze nieuwe manier van werken.

We volgen de ontwikkelingen van nieuwe behandelingen op de voet. We helpen mee om deze behandelingen voor iedereen beschikbaar te krijgen. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de eerste gentherapie in Nederland voor mensen met een bepaalde vorm van Retinitis Pigmentosa (RP).

Samen met Patiëntenfederatie Nederland en 12 andere patiëntenorganisaties lobbyen we voor verantwoord wisselen van medicijnen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met glaucoom bij wie het wisselen van oogdruppels een risico kan geven.

We doen mee aan onderzoeken van Zorginstituut Nederland en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten om de zorg in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden.

Met ons Contactnetwerk ziekenhuizen vergroten we de bekendheid van de Oogvereniging bij ziekenhuizen en oogklinieken. Veel mensen komen pas laat en per toeval in aanraking met de Oogvereniging. Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de mensen wilden dat ze eerder door de oogarts of optometrist op de Oogvereniging waren gewezen.