Tekst grootte

Oogzorg

De Oogvereniging zet zich ervoor in dat mensen met een oogaandoening de beste oogzorg krijgen.

Vrouw krijgt oogdrukmeting

Ontwikkeling oogziekten

Oogaandoeningen komen zeer veel voor in Nederland.
In 2020 waren 938.700 mensen bij hun huisarts bekend als patiënt met één van de vier meest voorkomende oogaandoeningen (staar, glaucoom, maculadegeneratie, retinopathie) of met blindheid. Er zijn meer oogaandoeningen, het werkelijke aantal mensen met een oogaandoening in Nederland is dus groter!

Oogaandoeningen komen vooral na het veertigste levensjaar voor. In nagenoeg alle leeftijdsgroepen hebben meer vrouwen dan mannen een oogaandoening.

Door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) zal het aantal mensen met oogaandoeningen tot 2040 met 45% stijgen. Ook beeldschermgebruik zal voor meer mensen met een oogaandoening leiden.

Standpunten

De Oogvereniging heeft de volgende standpunten als het gaat om de beste oogzorg:

Wachttijden bij de oogarts vallen binnen de afgesproken termijn. Voor een eerste afspraak bij de oogarts is dat binnen de 4 weken.

Mensen met een oogaandoening krijgen een passende behandeling. De behandeling en medicijnen worden vergoed. Wisselen van medicijnen moet verantwoord gebeuren.

Samen beslissen in de oogzorg is de norm. Dat begint ermee dat je weet wat je oogaandoening inhoudt en welke (behandel)mogelijkheden er zijn. Zo kan je als patiënt echt het gesprek aangaan met de oogarts over welke zorg het beste bij je past.

Wat doet de Oogvereniging?

Dit is wat de Oogvereniging doet om onze standpunten te bereiken:

We verstrekken patiënteninformatie via de Ooglijn, www.vragenaandeoogarts.nl en onze website en werken mee aan de verspreiding van patiënteninformatie over oogproblemen op thuisarts.nl.

We volgen de ontwikkelingen van nieuwe behandelingen op de voet. We helpen mee om deze behandelingen voor iedereen beschikbaar te krijgen. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de eerste gentherapie in Nederland voor mensen met een bepaalde vorm van Retinitis Pigmentosa (RP).

Samen met de beroepsverenigingen het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland hebben we de notitie ‘Juiste Oogzorg op de Juiste Plek’ gepubliceerd. Hierin hebben we beschreven hoe de oogheelkundige zorg kan worden georganiseerd voor mensen met bepaalde niet-acute oogheelkundige klachten. Dit om de wachttijden in de oogzorg te verkorten. De Oogvereniging blijft de komende jaren betrokken bij de invoering van deze nieuwe manier van werken.

Ons streven is dat er nu en in de toekomst voor iedereen goede en betaalbare oogzorg is. Om dit te bewerkstelligen werken we mee aan: – Programma’s van het Zorginstituut voor doelmatige oogzorg. – Onderzoek zoals het onderzoek naar staar en het opereren van 2 ogen op 1 dag. – Behandelrichtlijnen van oogartsen, optometristen en huisartsen.

Samen met de Patiënten federatie Nederland en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap werken we mee aan de ontwikkeling van Keuzehulpen en Keuzekaarten voor verschillende oogaandoeningen. .

Beluister de podcast

Beluister onze podcast over de juiste zorg op de juiste plek via Podbean.

Bekijk de video

Video over het recht op toegankelijke gezondheidszorg volgens artikel 25 van het VN verdrag Handicap