Tekst grootte

10 verbeterpunten voor een toegankelijk OV

De aanpassing van het Besluit Toegankelijkheid OV wordt op veel tafels besproken. Ieder(in) heeft in juni 2020 samen met de Oogvereniging, Wij Staan Op!, Coalitie voor Inclusie, Treinen Met Toiletten en de Toiletalliantie 10 concrete punten opgesteld waarop het besluit in ieder geval verbeterd moet worden. De NGO rapportage VN-verdrag Handicap heeft ons laten zien dat er in het openbaar vervoer nog grote slagen moeten worden gemaakt voor de toegankelijkheid. Mensen met een beperking komen nog te vaak niet mee. Deze lijst vormt de basis van onze input aan het ministerie, de vervoerders en de politiek.

  1. Monitor het besluit door vervoerders jaarlijks te laten rapporteren over hoe zij aan het besluit voldoen. Dit zorgt voor een actueel beeld van de toegankelijkheid bij alle partijen.
  2. Zorg dat de Rijksoverheid het besluit kan handhaven en daarmee haar (stelsel)verantwoordelijkheid neemt.
  3. Waarborg dat ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers geconsulteerd worden bij aanbestedingen in het OV en bij de periodieke rapportageverplichting uit punt 1.
  4. Waarborg dat alle huidige en toekomstige vormen van openbaar vervoer, aanvullend openbaar vervoer en vervangend openbaar vervoer moeten voldoen aan het besluit toegankelijkheid openbaar vervoer.
  5. Creëer duidelijkheid over welke hulpmiddelen (specificaties) meegenomen mogen worden in welke voertuigen.
  6. Waarborg dat reisassistentie op het spoor te allen tijde voor iedereen beschikbaar is. Dus ook bij een gelijkvloerse instap en ook begeleiding door het station heen voor mensen met een visuele beperking.
  7. Waarborg een maximale aanmeldtijd voor reisassistentie van maximaal 1 uur voor alle treinvervoerders in het land.
  8. Neem de verplichting op dat er in elke trein een toegankelijk toilet aanwezig is.
  9. Neem in het besluit een verplichting op om de beschikbaarheid en continuïteit van voorzieningen waar mensen afhankelijk van zijn in het OV te borgen. Neem ook op dat een vervoerder alternatieven moet bieden als een voorziening lange tijd niet beschikbaar is (alternatief vervoer).
  10. Neem een inspanningsverplichting op dat vervoerders bij groot onderhoud of revisie van materieel en infrastructuur alles wat mogelijk is doen om hun infrastructuur en materieel te laten voldoen aan het dan geldende besluit toegankelijkheid openbaar vervoer.

Reactie Staatssecretaris

Op 11 november 2020 reageerde Staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) op dit plan. Over haar reactie is de Oogvereniging overwegend positief.

Wat ook nog nodig is, is het ontstaan van een integrale blik op toegankelijkheid. Een toegankelijk openbaar vervoer heeft geen nut als een reiziger onderweg naar de halte, station of eindbestemming belemmeringen ondervindt. Decentrale overheden moeten hierbij ondersteuning krijgen door handreikingen en landelijke richtlijnen, waarin zowel het “Wat als…” en het “Hoe moet het?” worden meegenomen. We hebben goede hoop dat dit onderwerp hoger op de agenda komt te staan.

Te kort door de bocht is wat ons betreft de reactie van de Staatssecretaris over reisassistentie. Reisassistentie bij het in- en uitstappen en door het station blijft een noodzaak om zelfstandig te kunnen reizen.

Meer informatie