Tekst grootte

Belijning en markering in het verkeer

Hoe vindt iemand met een visuele beperking toch de weg in het verkeer? Daarvoor zijn allerlei mogelijkheden, zoals belijning en markering. Maar welke soorten zijn er en wat is hun functie?

Gidslijnen 

Om een looproute zo duidelijk en natuurlijk mogelijk te laten verlopen, probeert men allereerst gebruik te maken van de reeds aanwezige gidslijnen. Dat zijn de materialen die zich sowieso op een route bevinden, zoals een heg, een muur of een trottoirband etc.

Geleidelijnen 

Op plekken waar dat niet voldoet, kiest men voor een zogeheten geleidelijn. Dat is een aangelegde ribbelbelijning die zowel in tegels als in losse lijnen voorkomt. In Europa wordt hiervoor meestal een 30 cm brede tegel voor gebruikt. Geleidelijnen worden aangebracht om de plaats en richting te bepalen. Grote openbare gebouwen, bijvoorbeeld ziekenhuizen en stadskantoren, worden in bepaalde gevallen ook voorzien van markering en belijning. OV-knooppunten worden altijd voorzien van geleidelijnen en markeringen.

Waarschuwingsmarkering 

Op plekken waar een gevaarlijke situaties kan ontstaan, wordt waarschuwingsmarkering geplaatst. Denk aan bijvoorbeeld bij een trapafgang, een oversteekplaats en, afhankelijk van de situatie, het einde van een geleidelijn. Het is een signaal voor: opletten en niet zomaar verder lopen. Waarschuwingsmarkeringen bestaan uit een vlak met noppen. De afmeting van waarschuwingsmarkeringen is afhankelijk van de situatie. Geleidelijnen en waarschuwingsmarkeringen worden uitgevoerd in een (positieve) contrastkleur. 

Attentievlak

Het attentievlak is een onderbreking van de geleidelijn, bedoeld om de gebruiker te attenderen op een wijziging in de lijn. Er kan een object naast de lijn aanwezig zijn of er is een afslag of kruising waar een keuze gemaakt moet worden hoe verder te lopen. Het attentievlak is uitgevoerd in dezelfde bestrating als de omgeving en is 60 x 60 cm groot. 

Objectmarkering

Objectmarkering wordt gebruikt om objecten die van belang zijn op een bepaalde route makkelijker te vinden. Op treinperrons en in stationshallen zijn objecten zoals de in- en uitcheckpalen en Service- & Alarmzuilen beter vindbaar door toepassing van objectmarkering in de vorm van klanktegels. Klanktegels hebben een informatieve functie door het oppervlak dat bij aanraking met een taststok een afwijkende klank geeft ten opzichte van de omliggende bestrating. De objectmarkering ligt altijd naast de geleidelijn en wordt altijd gebruikt in combinatie met een attentievlak. 

Instapmarkering bij OV-halte 

Dit is een markering op de plaats waar de deur van het voertuig zich zal bevinden als hij stopt bij de halte. De markering bevindt zich in de geleidelijn en is meestal 60 x 90 cm. Deze markering heeft dezelfde vorm als de objectmarkering. 

Oversteeklijn 

Een oversteeklijn is een onderbreking in de geleidelijn en wordt uitsluitend gebruikt bij gelijkvloerse overpaden op stations of haltes van treinen. Waar een geleidelijn altijd in een veilig gebied ligt geldt dit niet voor een oversteeklijn.  Een oversteeklijn wordt altijd voorafgegaan door een waarschuwingsmarkering.  Het materiaal van deze lijn moet in kleur, tast en klank afwijken van de verharding ter plaatse van het overpad.    

Meer informatie: Op www.pbtconsult.nl vind je nog veel meer informatie over belijningen en markeringen. Wel eerst (verplicht en gratis) registreren.

Meer informatie