Tekst grootte

Samen met gemeentes aan de slag voor een toegankelijke stationsomgeving

Reizen met het openbaar vervoer is voor mensen met een visuele beperking niet vanzelfsprekend. Het in- of uitstappen van de bus of trein is vaak niet probleem, maar wel de overstap van bus naar trein of andersom. Treinstations zijn toegankelijk, maar zodra je het station verlaat wordt het anders. De openbare ruimte buiten het station sluit (soms heel letterlijk) niet aan op het station zelf.

Het gaat over veiligheid, vindbaarheid, voorspelbaarheid, logica en zelfredzaamheid in de jungle van vervoersstromen. Dat betreft obstakelvrije looproutes, maar ook goed leesbare borden (lettertype, lettergrootte, contrast) en toegang tot reisinformatie. Hierbij heeft iedereen baat, ook ouderen die minder mobiel zijn of mensen met een buggy.

Wie met de trein reist, vindt sinds enige tijd op elk Nederlands station dezelfde geleidelijnen die eenduidig en logisch zijn toegepast. Iemand kan met de NS-geleidelijnentool thuis alvast zoeken hoe de geleidelijnen lopen op de stations waar hij/zij gaat reizen. Daarnaast zijn bij trappen en liften voelbare bordjes aangebracht en zijn er nog meer aanpassingen om de weg op het station te vinden. Hiermee kunnen reizigers met een visuele beperking hun weg vinden op ieder station, ook als ze er nog niet eerder geweest zijn. Voor de verdere reis is het bijvoorbeeld voor een blinde reiziger van belang dat de geleidelijnen van het station aansluiten op geleidelijnen in de stationsomgeving en dat deze volgens dezelfde voorspelbare en eenduidige systematiek is aangelegd zoals op het station.

Aan de slag

Wilt je de stationsomgeving in jouw gemeente verbeteren?

 • Ga aan de slag met ervaringsdeskundigen en doe een schouw.
  In veel gemeentes kan de Oogvereniging een beroep doen op ervaringsdeskundigen met een visuele beperking. Zij kennen de situatie ter plekke en geven aan wat de obstakels zijn in de stationsomgeving. Ook denken zij graag mee over ontbrekende verbindingen die nodig zijn om het stationsplein letterlijk aan te sluiten op het centrum, de bus, de tram, de metro en de taxi. Via de ooglijn@oogvereniging.nl brengen wij u graag in contact met deze ervaringsdeskundigen uit uw gemeente.
 • Vraag na de schouw advies aan experts die gespecialiseerd zijn in de toegankelijkheid van stations en stationsomgevingen voor mensen met een visuele beperking en andere doelgroepen. Deze experts zijn werkzaam bij adviesbureaus, Koninklijke Visio en/of Bartiméus. Zij weten hoe de obstakels weggenomen kunnen worden volgens de geldende richtlijnen en protocollen. Via ooglijn@oogvereniging.nl kunt u een lijstje van deze experts opvragen.
 • Maak voor de oplevering nog een keer een ronde met ervaringsdeskundigen over het stationsplein. Soms zijn de verbeteringen niet uitgevoerd volgens de tekening of blijkt bijvoorbeeld een paaltje de looproute te belemmeren.

Bij het toegankelijk maken van de stationsomgeving biedt de Oogvereniging jouw gemeente graag de helpende hand:

 • Wij brengen je graag in contact met mensen met een visuele beperking die in de omgeving van je gemeente wonen.
 • Waar mogelijk brengen wij je ook in contact met mensen met mensen met andere beperkingen.
 • De Oogvereniging maakt handreikingen vanuit gebruikersperspectief aanvullend op de richtlijnen. In oktober 2019 verscheen onze vierde handreiking: Handreiking toegankelijke busstations. In september 2018 verscheen onze handreiking Veilige routes en oversteekplaatsen.

Neem voor meer informatie contact op met de Ooglijn via ooglijn@oogvereniging.nl of 030-2945444.

Wat doet de Oogvereniging?

De Oogvereniging zet zich in om met gemeenten en andere partijen alle Nederlandse stationspleinen zo toegankelijk mogelijk te maken. Ons streven is in het kader van ons project ‘Alle stationspleinen toegankelijk’ eind 2021 samen te werken met 20-25 gemeenten. In eerste instantie ligt onze focus op mensen met een visuele beperking (die slechtziend of blind zijn). Maar we vinden het ook belangrijk dat het stationsgebied toegankelijk is voor iedereen.

De Oogvereniging beschikt over een groot netwerk met:

 • Gemeenten die aan de slag zijn of willen met het toegankelijk maken van het stationsplein voor iedereen
 • Ervaringsdeskundigen met een visuele beperking
 • Belangenverenigingen voor mensen met een beperking
 • Experts gespecialiseerd in toegankelijkheid
 • Landelijke partners, zoals VNG, ProRail, NS, ministerie van I&W en CROW