Tekst grootte

Werken met een oogaandoening

Werken met een oogaandoening: ja, dat kan! Op deze pagina lees je waar de Oogvereniging voor staat als het gaat om werken met een oogaandoening.

Werk is een van de speerpunten van de Oogvereniging. Dat is hard nodig, want slechts 29% van de slechtziende en blinde mensen in Nederland heeft een betaalde baan.

Slechtziende en blinde mensen kom je tegen in allerlei beroepen zoals rechter, beleidsmedewerker en maatschappelijk werker. Ook zijn er mensen die werken in de ICT, HRM of bij een helpdesk. Toch is het vinden en behouden van een betaalde baan vaak een uitdaging voor mensen met een oogaandoening. Met eerlijke informatie en door het delen van successen helpt de Oogvereniging deze uitdaging waar te maken.

Wat doet de Oogvereniging?

De Oogvereniging zet zich ervoor in dat meer mensen met een oogaandoening een betaalde baan hebben. Een baan vinden, je baan behouden én jezelf kunnen ontwikkelen is daarbij van belang. Dit is wat de Oogvereniging doet:

Lobby: In samenwerking met het College voor de rechten van de mens, de Landelijke Cliëntenraad en Ieder(in) lobbyen we voor aanpassingen in wet- en regelgeving (Wajong, wijziging Participatiewet). We werken eraan dat werkvoorzieningen weer onder het UWV gaan vallen in plaats van onder de gemeente. Daarnaast bereiden we samen met anderen een landelijk servicepunt voor in opdracht van het ministerie van SZW.

Project: In 2022 is ons project Toegang tot werk van start gegaan. Dit project wordt gefinancierd door het Bartiméus Fonds en de Visio Foundation. Doel van dit project is werkgevers te motiveren om duurzame arbeidsplaatsen te bieden aan werknemers die slechtziend of blind zijn. Door mensen te plaatsen bij werkgevers halen we informatie op. Deze informatie verwerken we in een handreiking voor werkgevers. Ook geeft het ons zicht op knelpunten die we in onze lobby kunnen gebruiken. Partner in dit project is Rabo Nederland.

De Oogvereniging werkt ook mee in projecten van partners: Ik wil een bijbaan (Visio, Bartimeus, Oogvereniging) met als doel meer jongeren met een oogaandoening via een bijbaan de eerste ervaring op de arbeidsmarkt te laten opdoen. Na de eerste positieve ervaringen werken we aan het opnemen van een doelgerichte training als structureel onderdeel in het onderwijspakket. Technologie voor inclusie met als doel na te gaan hoe technische hulpmiddelen kunnen bijdragen aan het vinden en behouden van een betaalde baan en jezelf ontwikkelen in die baan.

Ondersteuning: De Oogvereniging geeft werkende en werkzoekende mensen met een oogaandoening ondersteuning in de vorm van webinars, (online) werkcafés en opzoek-bijeenkomsten. Ga naar de agenda.

Samenwerking

De Oogvereniging werkt onafhankelijk. Maar we hebben natuurlijk veel contact met organisaties zoals Visio en Bartiméus en leveranciers van technologische hulpmiddelen die een contract hebben met het UWV. We wisselen veel kennis uit.

Bij de Oogvereniging kun je terecht voor al je vragen over werk. Zo nodig verwijzen we je door naar een van onze partners.

Video: De Oogvereniging op de UWV Kennisdag

Medio 2023 was de Oogvereniging aanwezig op de kennisdag van het UWV over werken met een visuele beperking. De Oogvereniging speelt een actieve rol in het bewegen van organisaties richting een inclusieve werkplek. In de video hoor je Anneke Berkhout, coördinator Werk bij de Oogvereniging en Ellen Jakobs, landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen van het UWV.

Let op: onderstaande video is voorzien van audiodescriptie. Voor de versie zonder audiodescriptie, volg deze link.

Gelijk recht op werk