Tekst grootte

Gebruik van de Stembox

De Stembox is afgeleid van de Orion Webbox. Voor de verkiezingen zijn op de Stembox de gesproken lijsten met partijen en kandidaten geplaatst van de verkiezing waarvoor je een stem mag uitbrengen. Dit kunnen meerdere lijsten zijn. Hieronder volgt stapsgewijs de werking van de Stembox.

 • De Stembox heeft in het midden een grote draaiknop voor het volume op de hoofdtelefoon.
 • Links van de draaiknop zit de “terug” knop. Hiermee ga je een stap terug in het menu.
 • Rechts van de draaiknop zit eerst de knop “volgende”. Hiermee kun je sneller door de lijst met partijen of kandidaten lopen.
 • Rechts daarvan, helemaal aan de buitenkant, zit de knop “OK”. Hiermee bevestig je de keuze in het menu.
 • In het hoofdmenu kun je een keuze maken uit de verschillende lijsten. Selecteer eerst een lijst en druk dan op de “OK” knop. Ben je te laat met drukken, geen probleem. De lijst wordt automatisch herhaald.
 • Indien je per ongeluk de verkeerde keuze hebt gemaakt, kun je met behulp van de “terug” knop weer in het hoofdmenu komen.
 • Met behulp van de knop “volgende” kun je sneller door de lijsten lopen.
 • De lijsten worden automatisch herhaald als je geen keuze maakt.
 • Indien je een lijst opent met de “OK” knop kom je in de lijst met deelnemende partijen. Volg tijdens het luisteren met je vinger de mal, zodat je het nummer dat bij de partij van jouw keuze hoort niet hoeft te onthouden.
 • De partijenlijst wordt automatisch herhaald, dus geen paniek als je te laat drukt. Met de “terug” knop kun je weer in de partijenlijst komen als je per ongeluk de verkeerde partij kiest.
 • Met de knop “volgende” kun je dan weer snel door de partijenlijst lopen.
 • Als je de juiste partij hebt gekozen, krijg je de kandidatenlijst van die partij te horen.
 • Volg ook nu tijdens het luisteren met je vinger de mal, zodat je het nummer dat bij de kandidaat van jouw keuze hoort niet hoeft te onthouden.
 • Met de “terug” knop kun je weer terug naar de partijenlijst als je ook nog een andere partij wilt beluisteren.
 • Bij de door jou gekozen kandidaat kun je nu het potlood in het gaatje voor de kandidaat zetten en het potlood een paar maal heen en weer bewegen.
 • Hierna druk je net zolang op de “terug” knop totdat je weer helemaal aan het begin van de Stembox bent. Je hoort dan: Dit is de Stembox…