Tekst grootte

Stembiljet in de Stemmal leggen

Hoe ziet de stemmal eruit?

De maat van de Stemmal kan variëren. Dit ligt aan het aantal partijen, maar ook aan de grafische opmaak van de drukkerijen. In Nederland zijn er drie drukkerijen die de stembiljetten printen. Ter illustratie: het komt voor dat een stembiljet met negen partijen door de ene drukkerij gedrukt wordt op papier van 70 x 50 cm, terwijl een andere drukkerij vijftien partijen op papier van 50 x 50 cm drukt.

Voor de Tweede Kamerverkiezing verwachten we een grootte van 105 x 65 – 70 cm, maar meer dan 105 cm is ditmaal ook mogelijk.

De stemmal is zo veel mogelijk eco friendly en 100% energieneutraal geproduceerd met behulp van zonnepanelen, 3d-geprinte scharnieren van biologisch afbreekbare kunststof en HDF plaatmateriaal in plaats van kunststof.

  • Voor herkenbaarheid tijdens de productie staan linksonder op de TK-mal afkortingen, zoals bv. PR-Súdwest-Fryslân, waarbij PR de drukkerij – Procura – aangeeft.
  • Onder de mal zitten anti-slip voetjes. Alleen aan de onderrand en in het midden, dus niet bij de scharnieren. Schuiven lukt niet, maar de mal vooraan aan de onderrand iets optillen wel. Dan raken alleen de scharnieren het blad van het stemhokje en kan de mal makkelijk naar achteren worden geschoven. Extra info: zet de mallen NIET onverpakt op elkaar ivm de kleefkracht van de antislipvoetjes.
  • De mal is ook geschikt voor dyslectici, laaggeletterden en mensen met een beperkte hand-/armfunctie.
  • De stemmallen zijn gemaakt op de afmetingen van de stembiljetten. Om te zorgen dat er ruim voldoende van de witte in te vullen ‘potloodvakjes’ zichtbaar en bruikbaar zijn – in verband met het grote aantal Tweede Kamerkandidaten – zijn de gaatjes in de mal verder vergroot en ellipsvormig gemaakt.

Stembiljetten in de mal doen

  • Til de deksel van de mal met één hand een stukje op: onderaan in het midden, want daar zit een uitsparing waar de kiezer het stembiljet er makkelijk zelf uit kan halen.
  • Schuif het formulier met de andere hand tot achteraan in de mal.
  • Doe de deksel naar beneden en kijk of de gaatjes in de deksel van de mal zo goed mogelijk op de plek van de in te vullen ‘potloodvakjes’ vóór de kandidaatnamen liggen. Door de deksel iets op te tillen kan het stembiljet zo nodig nog wat verschoven worden.

Elke mal wordt geleverd met een geprint stembiljet (ter verificatie). Let op, dat dit niet gebruikt wordt voor het stemmen!

De drukkerijen kunnen ongevouwen stembiljetten leveren, waardoor het stembiljet makkelijk op de goede plaats kan worden gelegd.

N.B. Door het eventueel op maat snijden van de biljetten in de drukkerij kan er een klein maatverschil – min of plus 3 mm – ontstaan; dat is geen belemmering om het formuliergoed in de mal te leggen.