Tekst grootte

Huishoudelijk reglement van de Oogvereniging Nederland

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op grond van artikel 18, eerste lid, van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Oogvereniging Nederland, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht.

Download hier het huishoudelijk reglement

Versie: 25 oktober 2022