Tekst grootte

Europese normeringstraject CEN/TC 452 “assistancedogs“

Vrouw knuffelt met haar geleidehond

De normering inhoudelijk bekeken

Zoals we op een eerder moment al hebben uitgelegd is het hele normeringsproces kunstmatig opgedeeld in een aantal werkgroepen met een thema. De stof die daarin aan de orde komt heeft vaak overlap met andere hoofd werkgroepen en moet uiteindelijk natuurlijk in elkaar smelten tot één geheel. Nu het proces vordert komen er steeds meer onderwerpen voorbij waarbij andere werkgroepen om hun standpunt wordt gevraagd.

Als voorbeeld neem ik het trekken van een rolstoel door een hond. In werkgroep 4 training is beschreven dat dit niet tot het takenpakket behoort. In werkgroep 2 welzijn komt dit opnieuw aan de orde omdat er zich een school heeft gemeld die deze honden traint. In het kader van welzijn moet een beslissing worden genomen of dit verantwoord is en vervolgens worden afgestemd met werkgroep training.

Per werkgroep geef ik in wat hoofdlijnen weer welke ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Wil je meer weten of heb je vragen over de inhoud? Mail gerust.

Werkgroep 1: begrippenlijst en definities

Lopende het proces worden bestaande definities soms aangepast en worden er nieuwe begrippen/ definities toegevoegd. Het blijft van belang dat we dezelfde terminologie hanteren om misverstanden te voorkomen. Lastig omdat je nationaal soms hele andere termen gebruikt. Hiervoor zijn we in goede handen met onze Nederlandse voorzitter van werkgroep 1 Irma Metzger met secretariaat vanuit NEN, Laura Mout. Zij zijn bij alle vergaderdagen aanwezig om nieuwe termen vast te leggen, volgens de regels te omschrijven en toe te zien op juist gebruik ervan.

Om de lijst gemakkelijker te kunnen raadplegen is de indeling het afgelopen jaar aangepast.

Werkgroep 2: gezondheid en welzijn

Voorzitter zijn van een werkgroep is veel werk. Er is recent een mede voorzitter benoemd voor werkgroep 2 ter versterking om de vaart erin te houden.

Ik denk dat het meeste werk op gebied van fokken en gezondheid en welzijn in het eerste jaar en tijdens opleiding in concept nu redelijk staat. Voor de werkende hond staat een raamwerk maar zijn er nog discussiepunten. Ook moet er nog stroomlijning komen met andere groepen die  ook nog vragen hebben neergelegd hoe er uit welzijnsoogpunt over bepaalde zaken wordt gedacht.

Op dit moment werk ik mee in een subgroep over” balancedogs “.

Werkgroep 3: competenties van trainers/ mensen die werkzaam zijn binnen assistentiehonden organisatie en “assessment “(beoordeling, testen)

Deze werkgroep is bij gebrek aan een voorzitter later gestart dan de andere vijf groepen maar de twee duovoorzitters zijn zeer voortvarende dames en hebben ook een redelijk concreet onderwerp.

Wij hebben meegewerkt aan de subgroep voor competenties van een geleidehonden trainer,- instructeur en oriëntatie en mobiliteit. Verder aan de meer algemene competentielijst voor alle assistentiehondentrainers.

We zijn nu gestart met een inventarisatie van alle bestaande opleidingen per land waarmee je de genoemde competenties zou kunnen behalen. Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk weten zijn er in Nederland geen door de regering erkende opleidingen voor assistentiehondentrainer. Veel scholen geven intern personeel een opleiding. En sommige vaardigheden kunnen zij leren bij de meer algemene opleidingen voor hondeninstructeur, honden gedragsdeskundige enzovoort. Dit gaat nog wel een aardig klusje worden. Het idee hierachter is dat er straks een Europees overzicht komt van mogelijkheden zodat scholen of individuen misschien ook in een ander land hun mensen kunnen laten opleiden.

Aan het assessment wordt ook nog gewerkt en is natuurlijk ook van groot belang voor een eventuele toekomstige certificering.

Werkgroep 4: training

Wij hebben ons bijzonder hard gemaakt en ingespannen met gelukkig steun uit wat andere landen om na de overzichten van algemene taken/eisen waar een assistentiehond aan moet voldoen de kerntaken van elk specifieke type assistentiehonden niet standaard te beperken tot 3. We snapten heel goed dat dit de lengte en overzicht van het document ten goede kon komen.

Maar voor ons was het omschrijven van een geleidehond door 3 vaardigheden te benoemen onvoldoende. Wanneer iemand dan een hond 3 vaardigheden zou aanleren en kon zeggen “opgeleid volgens de norm “is dat voor ons geen veilige en goed opgeleide blindengeleidehond.

Dit heeft veel tijd en discussie gekost maar is gelukt!

Het totale concept is van alle groepen het meest gevormd, nu nog afstemmen met de andere groepen.

Werkgroep 5: cliëntenservices

In deze werkgroep is Rob heel actief geweest en heeft ook in meerdere subgroepen meegewerkt, veel tekst geordend en herschreven met de voorzitter waarvoor hij in de laatste plenaire Europese vergadering gecomplimenteerd is! Superleuk toch?

Er zijn ook via email noten gekraakt over cliëntrechten, klachtenregelingen waarbij de tegengestelde belangen tussen scholen en gebruikers duidelijk naar voren kwamen.

Er komt vorm in, meer dan de basis staat! Er staan nog moeilijke onderwerpen tussen zoals contra-indicaties voor een bepaald type assistentiehond. Moeilijk onderwerp waarbij je aanloopt tegen tegengestelde belangen, welzijn hond- mens, maatwerk, discriminatie.

Werkgroep 6: Toegankelijkheid, identificatie, accreditatie, certificering

Een superbelangrijke werkgroep met de moeilijkste onderwerpen.

De werkgroep is een poos gestagneerd maar heeft sinds kort nieuwe voorzitter en covoorzitter en eerste officiële meeting staat gepland. In de plenaire vergadering in december hebben we uitleg gekregen over de regels rond certificering in een normeringsproces. Dit is een lastig maar o zo belangrijk onderwerp waar we in een volgende fase op terugkomen.

Tot zover dit overzicht. Hopelijk geeft het een inkijkje in onze werkzaamheden. Nogmaals, heb je vragen? Mail gerust: wier0263@hotmail.nl.

De Ooglijn

Zit je met een vraag?

De medewerkers van de Ooglijn staan elke werkdag van 09:00 tot 15:30 voor je klaar.

030 29 45 444

Of stel je vraag via:

Oogvereniging Geleidehondgebruikers

Sluit je aan bij Oogvereniging Geleidehondgebruikers voor informatie, ervaringen en contact

Oogvereniging Geleidehondgebruikers