Tekst grootte

De herkenning: ‘hé, dat heb ik ook’

Nieuws
Vereniging
Geplaatst op: 12 mei 2021

Rapportcijfer 7,5

De Oogvereniging voorziet duidelijk in een behoefte. Leden en niet-leden die meededen aan het onderzoek geven de Oogvereniging gemiddeld een rapportcijfer van 7,5. De Net Promotor Score is 26, wat duidt op een behoorlijke bereidheid om de Oogvereniging aan te bevelen bij anderen.

Het merendeel van de leden ziet de Oogvereniging als middelpunt voor alle mensen met een oogaandoening of visuele beperking en vindt dat de Oogvereniging zichtbaar en bekend is bij mensen met een oogaandoening.

Bij alle doelgroepen zien we dat informatie veruit het belangrijkste woord is dat mensen noemen ze aan de Oogvereniging denken.

Leden geven aan dat ze vinden dat de Oogvereniging relevantie diensten levert en dat ze de kennis en informatie van de Oogvereniging waardevol vinden. Het overgrote deel van de leden geeft aan dat er niets toegevoegd of verwijderd hoeft te worden aan het huidige aanbod.

Wie deden mee aan het onderzoek?

Het onderzoek is uitgevoerd onder:

  • leden van de Oogvereniging
  • mensen die geen lid zijn van de Oogvereniging maar wel de nieuwsbrief lezen
  • een representatieve groep van mensen met een oogaandoening in Nederland

Deze laatste groep hebben we bereikt via een onafhankelijk panel.

De meeste leden van de Oogvereniging zijn wat ouder, hebben al wat langer een oogaandoening en ervaren hiervan een grotere impact op het dagelijks leven ten opzichte van het representatieve Nederlandse panel van mensen met een oogaandoening. Ruim 63% van de leden/niet-leden is 60 jaar of ouder terwijl dat 30% is bij de gemiddelde Nederlander met een oogaandoening.

‘Heel lang heb ik gedacht dat ik nog te veel kon zien om bij de slechtzienden en dus ook de Oogvereniging te horen. Iedereen die een probleem met zien ervaart in het dagelijks leven zou vroegtijdig kennis met jullie moeten maken. Ik werd over de streep getrokken door een artikel in OOG dat ik in de wachtkamer van Visio las, over een vrouw die nog alles deed, maar bij het oversteken zo schrok van het geluid van een vrachtauto, dat ze niet meer verder durfde. Dat was de herkenning: hé dat heb ik ook.’

Grote behoefte aan informatie

De belangrijkste reden dat mensen lid zijn van de Oogvereniging is informatie, gevolgd door belangenbehartiging. Mensen zijn zowel lid voor zichzelf als voor het collectieve belang. Op de vraag aan leden ‘Ik voel me betrokken bij de Oogvereniging’ geeft 70% enigszins eens tot zeer eens aan.

De huidige informatieoverdracht (website, nieuwsbrief en magazine) wordt door leden en niet-leden hoog gewaardeerd met gemiddeld een 7.6.

Zowel leden als niet-leden hebben in eerste instantie vooral behoefte aan informatie over de behandeling van hun aandoening. Ook is er grote interesse voor medische ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek.

Leden vinden het belangrijk om samen één blok te vormen en stem te laten horen bij instanties als dit nodig is. Ze willen nagenoeg allemaal op de hoogte gehouden worden over nieuws op het gebied van (het leven met) oogaandoeningen en driekwart vindt dat de Oogvereniging een uitstekende mogelijkheid biedt om anderen te ontmoeten.

Rol voor oogprofessionals

Slechts 26% van de mensen uit het representatieve Nederlandse panel van mensen met een oogaandoening kent de Oogvereniging. De bekendheid van de Ooglijn onder leden is in 5 jaar tijd gestegen van 69% naar 80%.

Bijna 60% van alle respondenten geeft aan dat ze via de oogprofessionals graag kennis hadden willen maken met de Oogvereniging.

‘Ik had nog nooit eerder van jullie gehoord, ook al heb ik 13 jaar een oogaandoening. Pas na mijn oogoperatie maar eens gaan zoeken op internet. Jullie waren in de eerste jaren dat ik in een ziekenhuis kwam voor mij niet zichtbaar. Geen folder/brochure in de wachtkamer van een poli oogheelkunde.’

Wat doet de Oogvereniging?

De resultaten van het marktonderzoek zet de Oogvereniging op verschillende manieren in. Dit betekent onder andere dat we:

  • We gaan onverminderd door met het bieden van informatie over medische ontwikkelingen, oogaandoeningen en belangenbehartiging.
  • Nog meer gaan focussen op jongere mensen en mensen met een recente diagnose om bekendheid en ledenaantal te vergroten.
  • We gaan nog sterker inzetten op het benaderen van mensen met een recente diagnose via professionals in de oogzorg.

Wat kunt u doen?