Tekst grootte

Hoe staat het ervoor met de toegankelijkheid van het spoor?

Nieuws
Openbaar vervoer
Geplaatst op: 28 juli 2021

Veel gedaan en nog meer te doen

Het huidige rapport laat zien dat er grote stappen gemaakt zijn sinds het laatste rapport in 2015. Tegelijkertijd is er nog veel nodig voor een geheel toegankelijk spoor in Nederland. We zien dat er steeds meer reizigers zijn die naar of vanaf een toegankelijk station kunnen reizen. Eind 2020 was 74% van alle stations toegankelijk en de doelstelling is 100% in uiterlijk 2030. Het toegankelijk houden van de stations blijkt de grootste uitdaging.

De organisaties van mensen met een beperking worden in een vroeg stadium betrokken bij de keuze en vormgeving van nieuw materieel of nieuwe infrastructuur en het testen daarvan. Eén van deze belangenorganisaties is de Oogvereniging. De Oogvereniging was nauw betrokken bij veel van de gerealiseerde toegankelijkheidsmaatregelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de uitbreiding van de NS-reisassistentie, het aanleggen van geleidelijnen op alle stations, de uitbreiding van het aantal voelbare stationsplattegronden en de lancering van de NS-perronwijzerapp.

Toegankelijkheid van het spoor is een proces van een lange adem. En voor een goede toegankelijkheid moeten er op de toegankelijke stations natuurlijk ook toegankelijke treinen stoppen. Hoewel er steeds meer toegankelijke treinen komen, zal aan de andere kant de laatste niet toegankelijke trein pas rond 2044 van het spoor verdwijnen.

Toegankelijkheid regionaal treinvervoer verschilt enorm

De Oogvereniging is blij dat we nu een compleet beeld krijgen van de toegankelijkheid van het spoor in heel Nederland. Het is namelijk voor de eerste keer dat ook de regionale spoorlijnen aan bod komen in het Actualisatierapport. Maar helaas zien we bij de regionale treinvervoerders zeer verschillende toegankelijkheidsmaatregelen en niveaus. Het rapport bevestigd hiermee onze grote zorg: het niveau van toegankelijkheid tussen vervoerders verschilt enorm en een duidelijke visie op toegankelijkheid ontbreekt vaak.

Er is dus veel gedaan en nog meer te doen. De Oogvereniging vindt dat reizigers met een beperking moeten kunnen rekenen op betrouwbaar vervoer dat overal voldoet aan dezelfde voorwaarden, van Groningen tot aan Maastricht. Wat hiervoor nodig is hebben belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen in 2020 uitgewerkt in tien verbeterpunten voor een toegankelijk OV.

Bekijk hier de Kamerbrief bij het rapport (3 pagina’s)