Tekst grootte

Hulpmiddelen vergoed krijgen

Nieuws
Werk
Geplaatst op: 13 januari 2022

Waar kunt u terecht?

Hebt u een visuele beperking, dan kunnen uw hulpmiddelen worden vergoed door de gemeente, de zorgverzekeraar of het UWV:

  • De gemeente vergoedt vooral hulpmiddelen en voorzieningen voor in en om het huis. En hulpmiddelen en voorzieningen voor uw werk, als u onder de Participatiewet valt.
  • De zorgverzekeraar vergoedt hulpmiddel(en) voor het dagelijks leven.
  • Het UWV verstrekt hulpmiddelen en voorzieningen voor school, studie en werk. Behalve als u onder de Participatiewet valt, want dan gaat u hiervoor naar de gemeente.

Wilt u meer weten over het aanvragen en vergoed krijgen van hulpmiddelen? Kijk op onze pagina Wordt mijn hulpmiddel vergoed?.

Wat is uw ervaring?

Het aanvragen en vergoed krijgen van hulpmiddelen en voorzieningen (zoals taxivervoer) die u nodig hebt voor werk, gaat lang niet altijd goed. Dat is het geluid dat we horen met name van mensen die onder de Participatiewet vallen, die dus voor hulpmiddelen en voorzieningen voor werk (nu nog) afhankelijk zijn van de gemeente.

Geldt dit ook voor u? Of is uw ervaring helemaal anders? Laat het weten.

Over deze oproep

Samen met de Oogvereniging maakt de LCR een cliëntentoets over het vergoed krijgen van hulpmiddelen en voorzieningen voor werk. We vragen daarom iedereen die hiermee ervaring heeft om zich te melden. Op die manier kunnen we goed in kaart brengen waar de knelpunten liggen en wat er goed gaat. En dat zorgt er als het goed is voor dat u hulpmiddelen en voorzieningen in de toekomst eenvoudiger kunt krijgen.

Oplossen knelpunten

Het verzoek voor het maken van deze toets komt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op die manier kan bekeken worden hoe de knelpunten zijn op te lossen bij de aanvragen én de toekenning van allerlei hulpmiddelen en ondersteuning om aan het werk te gaan én te blijven.

Deel uw ervaring met het aanvragen van werkvoorzieningen via dit formulier. Of bel de Ooglijn: 030-2945444.