Tekst grootte

Kennis over Zien

Geplaatst op: 23 januari 2023

Kennis over Zien is een samenwerkingsverband tussen De Oogvereniging, Macula Vereniging, Koninklijke Visio, Bartiméus en de Robert Coppes Stichting. Samen werken wij aan het ontwikkelen van kennis over visuele beperkingen en proberen we dit op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen in zorg, onderwijs en dienstverlening. Hiermee hopen wij het leven van mensen met een visuele beperking makkelijker te maken. Het plan van 2020-2022 is inmiddels afgerond. Maar de komende 4 jaar (2023-2026) gaan wij uiteraard weer hard aan de slag.

In de afgelopen 3 jaar hebben we vooral gefocust op ontwikkelen, onderzoeken en nieuwe kennis realiseren. De komende 4 jaar gaan we daarnaast ook inzetten op het delen en (laten) toepassen van de ontwikkelde kennis.

De 5 thema’s van afgelopen jaren (ik zit goed in mijn vel, de wereld is voor mij toegankelijk, mijn mogelijkheden en beperkingen zijn goed in beeld, ik ontvang de juiste zorg en technologie biedt mij kansen) zijn in het nieuwe plan aangepast in 7 onderwerpen. Kennis zal worden ontwikkeld op de volgende gebieden:

 • Inclusieve samenleving
 • Arbeidsparticipatie
 • Opgroeien met een visuele beperking
 • Visuele klachten door CVI en NAH
 • Vitaliteit en mentale weerbaarheid
 • Ouder worden
 • Doofblindheid

Daarnaast wordt kennis ontwikkeld binnen 22 expertisegroepen, met als thema o.a.: blinde kinderen, braille, anderstaligen en automobiliteit. Zij signaleren als er sprake is van nieuwe inzichten of ontwikkelingen die om een update van een kennisdossier vragen.

Alle ontwikkelde kennis zal uiteindelijk gedeeld gaan worden op het kennisplatform van Kennis over Zien. Deze website zal in de loop van 2023 live gaan.

Uiteraard worden ervaringsdeskundigen betrokken binnen Kennis over Zien. Door het inzetten van ervaringsdeskundigen sluit de ontwikkelde kennis beter aan op de leefwereld van mensen met een visuele beperking.

In 2020 is de Oogvereniging gestart met het opzetten van een ervaringsdeskundigenpool. De ambitie van de Oogvereniging is dat in 2026 ervaringsdeskundigen worden ingezet bij zowel het opstellen van een kennisagenda, het ontwikkelen van kennis als bij de expertisegroepen. Om dit te bereiken zetten we in op diverse activiteiten:

 • We zetten de pool van ervaringsdeskundigen voort. Een aandachtspunt is om te zorgen voor een betere representatie van de totale doelgroep, zodat we bij alle kennisactiviteiten de juiste match met ervaringsdeskundigen kunnen maken. Wanneer we de pool uitbreiden, geven we de pool meer bekendheid. Zowel bij (potentiële) ervaringsdeskundigen, als bij professionals en onderzoekers. Ook verstevigen we de samenwerking met academische werkplaatsen op om initiatieven meer aan elkaar te verbinden;
 • We betrekken de doelgroep expliciet bij de vormgeving van de plannen en kennisagenda’s van Kennis Over Zien in de vorm van enquêtes (kwantitatief) en focusgroepen (kwalitatief);
 • Betrokken raken als ervaringsdeskundige bij Kennis Over Zien voelt voor mensen uit de doelgroep soms nog erg abstract. Daarom informeren we de leden van de pool en potentieel geïnteresseerden de komende jaren beter over de activiteiten van Kennis Over Zien, recente resultaten en ervaringsverhalen. Alle ervaringsdeskundigen hebben een vast aanspreekpunt bij de Oogvereniging en jaarlijks evalueren we met hen;
 • Om duidelijk te maken hoe betrokkenheid als ervaringsdeskundige er in de praktijk uitziet, zetten we in op meer communicatie richting professionals en onderzoekers door verhalen met elkaar te delen. Wat gaat goed? Wat leren we? Zowel via films/podcasts als in bijeenkomsten staan we daar met elkaar bij stil;
 • We continueren de opgezette training en intervisie voor ervaringsdeskundigen. De bestaande samenwerking met PGO-support maakt dit mogelijk. We leggen de interesses, kennis en competenties van ervaringsdeskundigen vast in een database. Ook professionals en onderzoekers rusten we beter toe in het samenwerken met ervaringsdeskundigen;
 • Tot slot hebben we aandacht voor een passende vergoeding voor de ervaringsdeskundigen. De vergoedingen zijn gekoppeld aan functieprofielen. We maken daarbij onderscheid tussen ervaringsdelers, eenmalige kortdurende input bij een activiteit en structurele inzet van ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld als onderdeel van een projectteam. Bij het betalen van de vergoeding houden we rekening met uitbetalingsvormen en eventuele mogelijkheden tot korten op uitkeringen van de ervaringsdeskundigen.

Meer weten over Kennis over Zien? Kijk op www.kennisoverzien.nl. Zou jij je graag willen inzetten als ervaringsdeskundige binnen Kennis over Zien? Lees meer op de website van de Oogvereniging of geef je op via ervaringsdeskundigen@oogvereniging.nl.