Tekst grootte

Ervaringsdeskundigheid

Bij de Oogvereniging werken we samen aan een inclusieve maatschappij. We willen het leven makkelijker maken voor mensen die slechtziend of blind zijn. Maar wat heeft onze doelgroep precies nodig? Hoe sluiten wij aan bij hun behoeften? Door de inzet van ervaringsdeskundigen komen we daar achter en kunnen we meer impact maken met onze projecten.

Daniëlle Straub

Het belang van ervaringsdeskundigen

Steeds meer professionals zijn zich bewust van het belang van samenwerken met ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen weten hoe het is om dag in dag uit te leven met de beperking en de gevolgen daarvan. Dit unieke perspectief is aanvullend op dat van (zorg)professionals, wetenschappers en beleidsmakers. Met het actief betrekken van de doelgroep zorgen we dat al onze activiteiten aansluiten bij de wensen van ervaringsdeskundigen en hun naasten. Daarmee waarborgen we dat we relevante kennis ontwikkelen die leidt tot verbetering van de zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie van de doelgroep.

Eigen ervaring versus ervaringsdeskundigheid

Wanneer iemand enkel zijn eigen ervaring inbrengt spreken we van gebruiker of tester. Hiervoor is geen training vereist. Testers kunnen worden ingezet voor zowel het testen van fysieke toegankelijkheid (stationspleinen, verlichting op stations, indoor navigatie systemen of openbare toiletten), digitale toegankelijkheid (website of app) als het testen van producten (zorgkaart of brochure). Het gaat om het testen van al bestaande oplossingen of eindproducten. Ben jij op zoek naar een tester? Neem dan contact op met testteam@oogvereniging.nl.

Ervaringsdeskundigen zijn in staat verder te kijken dan hun eigen ervaring. Naast eigen ervaring worden ook ervaringen van anderen meegenomen en praat je namens, en vertegenwoordig je de achterban. Een ervaringsdeskundige heeft zelfinzicht, kan afstand nemen van het ziekteproces of weet hier goed mee om te gaan. Ook kan een ervaringsdeskundige opgedane kennis op een deskundige wijze door geven aan, en in zetten, ten behoeve van anderen. Deze inzet vergt, afhankelijk van de vorm van inzet, bepaalde kwaliteiten, talenten en competenties. Ervaringsdeskundigen van de Oogvereniging volgen een training bij PGOsupport. Lees hier meer over de ervaringsdeskundigenpool.

Inzet van ervaringsdeskundigen

Inzet binnen wetenschappelijk onderzoek of expertisegroep. Ervaringsdeskundigen worden ingezet bij alle expertise-activiteiten binnen het samenwerkingsverband Kennis over Zien. Ze werken mee in alle fasen van de kenniscirkel, van het signaleren van de kennisvraag tot de verspreiding van resultaten. Dit kan bijvoorbeeld in focusgroepen of in gesprekken met experts.

Fysieke toegankelijkheid of mobiliteit. Ervaringsdeskundigen worden je ingezet op het gebied van fysieke toegankelijkheid of mobiliteit. Ze zijn betrokken bij het opstellen van richtlijnen of handreikingen, zoals de handreiking toegankelijk stemmen in eengemeente. Dit kan in focusgroepen, maar ook in gesprekken met experts. Ervaringsdeskundigen praten mee in overleggen bij de overheid, gemeenten, ProRail/NS of andere stakeholders.

Digitale toegankelijkheid. Het gaat hier niet om het testen van eindproducten (eigen ervaring), maar al in een beginstadium meedenken met het ontwerpen van producten. Aan de hand van de Code Inclusief Digitaal Ontwerpen gaan ervaringsdeskundigen samen met ICT’ers/websitebouwers aan de slag om toegankelijke producten te ontwikkelen. Ook geven ze voorlichting aan bedrijven over toegankelijkheid van digitale diensten.

Ervaringsdeskundigenpool

Zoek je een ervaringsdeskundige?

De Oogvereniging beheert namens Kennis over Zien een ervaringsdeskundigenpool. Vanuit deze pool kunnen ervaringsdeskundigen worden toegewezen aan projecten, onderzoeken en expertisegroepen. Ben je op zoek naar een ervaringsdeskundige? Neem dan contact op met coördinator Daniëlle Straub.

030 – 2006 314

Of via een van de volgende links: