Tekst grootte

Handige richtlijnen in de nationale strategie VN-verdrag Handicap

Nieuws
Geplaatst op: 21 februari 2024 Een man met een zonnebril en blindenstok praat op een bijeenkomst met een vrouw

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een nationale strategie gepubliceerd voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Hiermee krijgt de overheid in plaats van alleen een inspanningsverplichting nu ook een uitvoeringsverplichting. Het document geeft handvatten voor iedereen die zich inzet voor en bezighoudt met de belangen van mensen met een (visuele) beperking. De Oogvereniging ziet hierin een belangrijke stap in de goede richting van een inclusieve samenleving.

Over het VN-verdrag Handicap

Nederland heeft zich in 2016 gebonden aan het VN-verdrag Handicap. Hierdoor is de overheid verplicht om de rechten die hieruit voortvloeien waar te maken. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs of het recht op een passende woning. Het VN-verdrag Handicap legt de focus op inclusie en de toegankelijkheid van de samenleving. In het verdrag gaat men ervanuit dat niet de beperking het probleem is, maar de manier waarop de samenleving is ingericht.

Praktische handvatten voor een inclusieve en toegankelijke samenleving

In de nationale strategie staan praktische richtlijnen om de maatschappij zo in te richten dat iedereen kan meedoen. De focus ligt op vijf thema’s:

  • gelijke rechten;
  • regie over je eigen leven;
  • toegankelijkheid;
  • bestaanszekerheid;
  • een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt.

Vervolgens zijn er doelstellingen geformuleerd voor zeven verschillende levensdomeinen. Denk aan werk en inkomen, thuis en wonen en onderwijs en ontwikkeling.

Bekijk de nationale strategie VN-verdrag Handicap

Handige tool voor belangenbehartiging

De Oogvereniging is blij met de publicatie van de nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Hoewel de doelstellingen voor de lange termijn zijn geformuleerd en pas behaald hoeven worden in 2040, zien we dit document als een handige tool in de belangenbehartiging voor mensen met een visuele beperking.

Word ook belangenbehartiger

Wil jij je inzetten voor mensen met een visuele aandoening?

Ontdek hoe je actief kunt worden als lokale belangenbehartiger