Tekst grootte

Verslag van de ledenraad op 22 juni 2024

Ledenraad
Nieuws
Vereniging
Geplaatst op: 27 juni 2024 drie verschillende leden met verschllende oogaandoeningen lachend naar de camera

Op 22 juni vond een vergadering van de ledenraad plaats met onder andere aandacht voor vaststelling van het jaarverslag en de jaarcijfers, en intensieve besprekingen over zorgen van leden.

Afscheid en nieuwe aanstellingen

Tijdens deze vergadering namen zeven leden afscheid van hun functie in de ledenraad. Tegelijkertijd werden vijf nieuwe leden verwelkomd. De vertrekkende leden werden hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid en inzet in de afgelopen periode.

Vaststelling jaarverslag en jaarcijfers 2023

Het jaarverslag 2023 en de jaarcijfers over 2023 werden officieel vastgesteld. Dit was een jaarlijks terugkerend essentieel moment voor de organisatie, waarbij de prestaties en financiële gezondheid van het afgelopen jaar werden geëvalueerd en goedgekeurd.

Bespreking van ingekomen brieven

Er werd uitgebreid aandacht besteed aan twee ingekomen brieven van leden die hun zorgen en opmerkingen hadden gedeeld. Deze brieven werden uitvoerig besproken, waarbij het bestuur, het verenigingsbureau en de ledenraad hun betrokkenheid toonden en aangaven graag in gesprek te gaan met de schrijvers van de brieven om verdere verduidelijking en oplossingen te bespreken.

Fusiebesprekingen met de Hoornvlies Patiënten Vereniging

De raad werd geïnformeerd over de verkennende gesprekken met de Hoornvlies Patiënten Vereniging over een eventuele fusie in de toekomst. Deze potentiële fusie wordt grondig onderzocht om de voordelen en uitdagingen goed voor beide partijen in kaart te brengen.

Bestuurswisselingen

De termijnen van twee bestuursleden naderen hun einde. De penningmeester moet na drie termijnen aftreden, terwijl de secretaris beschikbaar is voor een derde termijn. Er is echter voor beide functies de mogelijkheid voor nieuwe kandidaten om zich beschikbaar te stellen.

Volgende vergadering van de ledenraad

De volgende vergadering van de ledenraad is gepland voor november 2024.