Tekst grootte

Webinar: Toegankelijk openbaar vervoer op maandag 29 april

Openbaar vervoer
Voor vrijwilligers
Geplaatst op: 28 maart 2024 stadsbus staat stil bij een bushalte

Op 29 april van 9:30 t/m 12:30 uur organiseert de Oogvereniging een webinar over het Bestuursakkoord toegankelijk OV voor actieve vrijwilligers van de Oogvereniging en overige belangstellenden.

Aanleiding en inhoud van het webinar

In het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV van november 2022 staat een waslijst van afspraken over het verder toegankelijk maken van het OV. Denk daarbij aan het toegankelijk maken van bushaltes en OV-knooppunten en de uitbreiding van reisassistentie.

Allereerst geven we een toelichting op de afspraken die van belang zijn voor mensen met een visuele beperking. Daarna gaan we in op de uitvoering van deze afspraken.

Zorgen over de uitvoering

Een belangrijk deel van de afspraken moet uitgevoerd worden door de regionale vervoersautoriteiten. Zij moeten op 1 juni uitvoeringsplannen indienen bij het ministerie van Infrastructuur. Dat lijkt ons een erg krappe termijn. Ook vraagt de Oogvereniging zich af of en hoe de doelgroep van mensen met een beperking betrokken wordt bij het uitvoeringsplan. Dit is verplicht in het verlengde van het VN-verdrag Handicap.

Aanmelden of meer informatie?

Heb je interesse, meld je dan aan bij petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl. We sturen je dan de tekst van het Bestuursakkoord vooraf toe.

Heb je vragen, neem dan contact op met petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl, projectleider mobiliteit en toegankelijkheid en ‘Oogvereniging regionaal aan zet’.

Openbaar Vervoer

Zodat jij zelfstandig kunt reizen met het openbaar vervoer

Bekijk onze standpunten