Tekst grootte

Verkeer en openbaar vervoer

De Oogvereniging zet zich ervoor in dat mensen die slechtziend of blind zijn zelfstandig kunnen reizen.

Man met stok en hond loopt over geleidelijn bij busstations

Belangen van slechtziende en blinde reizigers

De Oogvereniging werkt aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de openbare ruimte daaromheen. Dat doen we samen met onze werkgroep Openbaar Vervoer.

We onderhouden contacten met NS, ProRail, andere belangenorganisaties, vervoerders, overheid en deskundigen. Op al deze plekken brengen we de belangen van slechtziende en blinde reizigers naar voren.

Wat doet de Oogvereniging?

Dit is wat de Oogvereniging doet om haar doelen te bereiken op het gebied van verkeer en openbaar vervoer:

Samen met ProRail zorgen we dat mensen met een visuele beperking de weg kunnen vinden op het station: nu en in de toekomst

We lobbyen samen met andere belangenorganisaties voor goede en betrouwbare reisassistentie op alle stations

Als partner van Kennis Over Zien ontwikkelen en delen we kennis over hoe je de openbare ruimten veilig en toegankelijk maakt voor iedereen.