Tekst grootte

Voorlichting via optiekzaken over risico’s bijziendheid

Bijziendheid
Hoge myopie
Nieuws
Oogzorg
Voorlichting
Geplaatst op: 27 juni 2024 Een close-up van een vrouw met een bril

Vorige week is de voorlichtingscampagne over de risico’s van bijziendheid (myopie) van start gegaan. In deze campagne waarin we samenwerken met het Oogfonds vragen we optiekzaken om aandacht te besteden aan de voorlichting van klanten met bijziendheid.

Herken de risicosignalen van hoge myopie

Uit onderzoek (Ravenstijn et al. 2023) blijkt dat veel mensen met bijziendheid geen of onvoldoende voorlichting krijgen over hun verhoogde risico op acute oogklachten. Daarom zetten wij ons in voor vroegtijdige en juiste voorlichting voor mensen die bijziend zijn. De inzet van optiekmedewerkers is hierbij van cruciaal belang, omdat zij vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met bijziendheid.

Ben je zelf bijziend? Of zorg je voor iemand die bijziend is? Dan is het belangrijk om te weten op welke klachten je moet letten en wat je kunt doen.

Voorbeelden van alarmsignalen bij bijziendheid

Welke alarmsignalen zijn er?

  • Veel nieuwe slierten of vlekken in beeld
  • Lichtflitsen
  • Schaduw of ‘gordijn’ in beeld
  • Vaste vlek(ken) midden in beeld
  • Vaste vlek aan de rand
  • Beeld dat wegvalt
  • Vervormd beeld (kromme lijnen)
  • Plotseling wazig zicht dat aanhoudt
  • Smaller beeld

Snel handelen kan schade aan het zicht voorkomen

Als je bijziend bent en acuut klachten ervaart, doe je er goed aan om direct contact op te nemen met de huisarts of een optometrist. De huisarts en de optometrist kunnen ook geraadpleegd worden voor andere klachten of eventuele (medische) vragen. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een oogarts. Loop niet door met klachten, want snel handelen kan schade aan het zicht voorkomen.

Meer dan de helft van de mensen met hoge bijziendheid is niet goed voorgelicht over de risico’s. Als mensen niet weten op welke symptomen ze moeten letten en hoe ze dan moeten handelen, kan dat enorme gevolgen hebben voor het zicht”

Drs. Monica Ravenstijn, VU Amsterdam

Voorlichtingscampagne samen met het Oogfonds

Lees meer over de alarmsignalen bij bijziendheid

www.ikbenbijziend.nl