Tekst grootte

Was Rembrandt stereoblind en had Van Gogh glaucoom? – Deel 6

Nieuws
Geplaatst op: 17 oktober 2023

Oogaandoeningen zijn van alle tijden. Maar vroeger was er heel weinig bekend over oogaandoeningen. Ook beroemde kunstenaars zijn hiermee geconfronteerd. In een serie van zes artikelen kijkt Murk Schaafsma naar kunstenaars en hun oogaandoeningen. Waren ze zich van hun oogproblemen bewust en wat betekende dat voor hun werk?

Overall, hebben oogproblemen impact op schilders (gehad)?

Hebben oogafwijkingen nou wel of geen invloed op het werk van kunstenaars waarvan niets van oogaandoeningen bekend is? Of kun je veranderingen in stijl op latere leeftijd verklaren met de ontwikkeling van de stijl van de kunstenaar? Of uit een combinatie? Heel waarschijnlijk is beide waar en is het, zoals nogal eens wordt aangegeven, goed om bij bestudering van de stijl van een kunstenaar en de verandering hiervan in de loop van zijn leven, altijd de mogelijkheid van veranderend zicht mee te nemen. Want ogen maken toch wat je ziet en wat je maakt. En schilders zijn ook gewone mensen en lijden aan dezelfde kwaaltjes/aandoeningen als iedereen, ook voor wat betreft hun ogen. En hou er altijd rekening mee dat het voorwenden van een ontwikkeling in stijl nu eenmaal beter is dan dat het komt door een oogaandoening.

Maar waarom zouden we ons eigenlijk druk maken over dit soort zaken? Als je als kijker een schilderij mooi vindt, dan is dat toch goed en goed genoeg?

Door: Murk Schaafsma

Eerdere delen uit de serie

Deel 1: Munch

Deel 2: Brillen

Deel 3: Andere algemene oogproblemen

Deel 4: Vincent van Gogh

Deel 5: Rembrandt van Rijn