Tekst grootte

Over de organisatie

De Oogvereniging bestaat uit een bestuur, ledenraad en verenigingsbureau. Samen met vele vrijwilligers zetten zij zich in om mensen van de juiste informatie te voorzien, met elkaar in contact te brengen en op te komen voor de belangen van mensen met een oogaandoening.

Bestuur

Het bestuur is een toezichthoudend bestuur: de bestuursleden zijn betrokken, maar houden tegelijkertijd gepaste afstand tot de dagelijkse bedrijfsvoering van de vereniging. Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het bepalen van het beleid. Daarnaast heeft het bestuur contact met de voorzitters van de ledengroepen. Hiermee wil de Oogvereniging de onderlinge band versterken tussen het landelijk beleid en de activiteiten in de regio. Ook is er regelmatig contact met de ledenraad.

Ledenraad

De Ledenraad is een vertegenwoordiging van de leden van de Oogvereniging. De helft van de Ledenraad vertegenwoordigt het patiëntendomein en de ander helft het participatiedomein. Zij denken mee over de hoofdlijnen van het beleid en controleren het bestuur en verenigingsbureau op uitgevoerd beleid. Elke drie jaar kunnen de leden een nieuwe Ledenraad kiezen. Lees meer over de Ledenraad.

Verenigingsbureau

De directie en medewerkers van het verenigingsbureau voeren het beleid uit. Zij houden zich onder andere bezig met informatievoorziening, de Ooglijn, projecten, belangenbehartiging en algemene verenigingszaken. Belangrijke thema’s hebben een eigen themacoördinator, zoals werk, mobiliteit en digitale toegankelijkheid. De kansen die de medewerkers in het veld zien, bepalen onder andere het beleid van de Oogvereniging. En natuurlijk hebben de directie en het team regelmatig contact met ledengroepen en vrijwilligers.

Vrijwilligers

Ongeveer 700 vrijwilligers zetten zich in voor de Oogvereniging. De vrijwilligers zetten zich actief in in hun eigen omgeving door bijvoorbeeld een oogcafé te organiseren, voorlichting te geven of op te treden als contactpersoon van één of meerdere ziekenhuizen.

Daarnaast vormen vrijwilligers een belangrijke basis voor de ledengroepen. Er zijn ledengroepen voor bepaalde oogaandoeningen, ledengroepen per regio in het land en themagroepen. Elke ledengroep heeft een eigen kernteam. In het kernteam zitten vrijwilligers die voor hun ledengroep de belangenbehartiging, informatievoorziening en ledencontact organiseren.

Meer informatie