Tekst grootte

Meedoen als ervaringsdeskundige

Steeds meer professionals zijn zich bewust van het belang van samenwerken met ervaringsdeskundigen. In 2020 heeft de Oogvereniging een pool opgezet van ervaringsdeskundigen die slechtziend of blind zijn. Inmiddels bestaat de pool uit 88 enthousiaste ervaringsdeskundigen die wij actief inzetten binnen projecten, onderzoeken en expertisegroepen.

Twee sprekers van de Oogvereniging over ervaringsdeskundigen
de logo's van kennis over zien en deelkracht

Ervaringsdeskundigenpool

De Oogvereniging beheert de ervaringsdeskundigenpool namens Kennis Over Zien en Deelkracht.

  • Kennis Over Zien is een samenwerking tussen Visio, Bartiméus, Robert Coppes Stichting, de Oogvereniging en de Maculavereniging. Binnen Kennis Over Zien werken we samen aan onderzoeken en projecten over visuele beperkingen.
  • Deelkracht is een samenwerking tussen 17 organisaties waaronder Kentalis, Kalorama, GGMD en de Oogvereniging. Binnen Deelkracht wordt o.a. onderzoek gedaan op het gebied van doofblindheid.

Met Kennis Over Zien en Deelkracht willen we het leven gemakkelijker maken voor mensen met een visuele en auditieve beperking. Maar wat hebben zij nodig? Dat ontdekken we dankzij ervaringsdeskundigen.

Meld je aan voor de ervaringsdeskundigenpool

Hoe werkt de inzet van ervaringsdeskundigen?

Incidenteel of structurele inzet

Als ervaringsdeskundige kan je op 3 manieren meewerken aan projecten.

  • Als incidentele meedenker kan je bijvoorbeeld zelf deelnemen aan een focusgroep, een vragenlijst invullen, een brochure of folder maken of beoordelen of een nieuw product uittesten.
  • Als structurele adviseur geef je advies bij een onderzoek of expertisegroep. Denk aan het uitdenken van het onderzoeksplan, opstellen van vragenlijsten, meedenken over, of analyseren van, de resultaten van een onderzoek, het opstellen van zorgprogramma’s, een kennisagenda of zorgkaart of het opstellen van een verslag of richtlijnen.
  • Als strategisch partner werk je samen met een programmamanager. Je bent actief betrokken bij een van de programmalijnen binnen Kennis Over Zien.

Voor iedereen

Iedereen die wil kan aansluiten bij de ervaringsdeskundigenpool, of je nu wel of niet lid bent van de Oogvereniging.

Daniëlle Straub

Oogvereniging verzorgt de coördinatie

De Oogvereniging beheert de ervaringsdeskundigenpool. Vanuit deze pool worden de leden (ervaringsdeskundigen) benaderd om deel te nemen aan projecten, onderzoeken en expertisegroepen en worden de vergoedingen geregeld. De pool wordt beheerd door coördinator Danielle Straub. Zij is het vaste aanspreekpunt voor ervaringsdeskundigen. Je kunt bij haar terecht met vragen of verbeterpunten over hun werk bij Kennis Over Zien en Deelkracht.

Neem contact op met Danielle Straub
illusratie van een cirkel genaamd de kenniscirkel. het illustreert hoe kennis iteratief kan worden ontwikkelt en bewaakt wordt tijdens het proces

Kenniscrikel geeft structuur aan het proces

Ervaringsdeskundigen worden betrokken bij alle activiteiten en onderzoeken binnen Kennis Over Zien en Deelkracht. Ervaringsdeskundigen denken en werken mee in alle fasen van de kenniscirkel, van kennisvraag signaleren tot het feedback geven verzamelen en evalueren.

Ondersteuning van ervaringsdeskundigen

Training

Iedereen die lid is van de ervaringsdeskundigenpool krijgt een training van PGOsupport bij de start van een project, onderzoek of activiteit. Zowel ervaringsdeskundigen als onderzoekers en professionals krijgen een training gericht op het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen de projecten van Kennis Over Zien. De volgende thema’s komen aan bod tijdens de training:

  • Hoe geef je op een constructieve manier feedback?
  • Hoe werk je samen met onderzoekers?
  • Hoe praat je namens de achterban?

Nieuwsbrief

Als ervaringsdeskundige ontvang je maandelijks een nieuwsbrief met informatie over de stand van zaken van verschillende projecten binnen Kennis Over Zien, verkregen resultaten uit onderzoek, ervaringsverhalen van andere ervaringsdeskundigen en professionals, data voor bijeenkomsten en congressen en aankomende onderzoeken of activiteiten waar ervaringsdeskundigen voor worden gevraagd.

Intervisie

Via intervisiebijeenkomsten kun je als ervaringsdeskundige ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ook delen onderzoekers hun resultaten, zodat je op de hoogte blijft van dingen die spelen in het veld.

Evaluatiegesprek

Jaarlijks belt de coördinator van de ervaringsdeskundigepool van Kennis Over Zien met alle ervaringsdeskundigen voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek word je gevraagd naar de samenwerking met de onderzoekers en/of andere professionals. Ben je tevreden over het contact met de andere leden van het project? Heb je het gevoel dat jouw inbreng ook daadwerkelijk impact heeft? Vind je het project nog steeds interessant? Heb je (ook) interesse om deel te nemen aan andere projecten?

Verder spreken we over zaken als scholing en professionalisering, mogelijkheden van de inzet, aanpassen van je persoonlijke voorkeuren, competenties, gegevens etcetera.

Deelname aan congressen

Als ervaringsdeskundige heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan bijeenkomsten en congressen. Data en oproepen voor deelname worden gedeeld met via de maandelijkse nieuwsbrief.

Vergoeding

Als ervaringsdeskundige krijg je een passende en eerlijke vergoeding voor het werk wat je doet. Dit is afhankelijk van jouw rol en inzet binnen Kennis Over Zien. Bedragen variëren van €5,- uur (incidenteel meedenken) tot maximaal €75,- uur (strategisch partner).

Bij het betalen van de vergoeding wordt rekening gehouden met uitbetalingsvormen en eventuele mogelijkheden tot korten op uitkeringen van de ervaringsdeskundigen als je teveel uren wordt ingezet.

Heb je vragen over deze informatie?

Neem contact op met Danielle Straub, coördinator ervaringsdeskundigenpool

030 – 200 63 14

Of stuur een e-mail