Tekst grootte

Oogvereniging Friesland

Voel je thuis bij Oogvereniging Friesland! Oogvereniging Friesland heeft ruim 200 leden. Leden ontmoeten elkaar tijdens diverse activiteiten en bijeenkomsten. De activiteiten vinden plaats in Friesland, de bijeenkomsten vinden plaats in Camminghastins en het kantoor van Koninklijke Visio te Leeuwarden.

Doel van Oogvereniging Friesland

  • De Oogvereniging zichtbaar maken voor jongeren, volwassenen en ouderen met een visuele beperking in Friesland.
  • Aandacht vragen van beleidsmakers en de zorgwereld voor de problematiek van mensen met een visuele beperking.

Wat biedt Oogvereniging Friesland?

  • Bijeenkomsten met sociale contacten en gezelligheid. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet je mensen die je begrijpen, mensen die ook een visuele beperking hebben en er met anderen over willen praten, ervaringen delen en soms ook oplossingen kunnen aandragen. Het hoeft natuurlijk niet altijd over de visuele problemen te gaan. Als je samen bent met mensen met een oogaandoening valt de handicap een beetje weg en hoef je niets uit te leggen of extra je best te doen.
  • Voor sociaal contact is er in Leeuwarden en Drachten een zogenaamd oogcafé. Daarnaast wordt er regelmatig een ‘telefonisch oogcafé’ gehouden voor leden die de afstand tot het fysieke café bezwaarlijk vinden.
  • Activiteiten zoals een museumbezoek en wandeltochten of bijvoorbeeld een tandemtocht of een zeiltocht.
  • Belangenbehartiging bij regionale overheden en instellingen door inspraak in gehandicaptenplatforms. Het gaat dan bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van gebouwen, straten en openbaar vervoer.
  • Voorlichting op scholen om de jeugd bekend te maken met de witte stok.
  • Aangepaste spellen in bruikleen. Aangepaste spellen zijn duur. Handig is het daarom eerst de meest gangbare spellen te lenen.
  • Vier maal per jaar de regionale nieuwsbrief in verschillende leesvormen (digitaal, grootletter, daisy of via Webbox) met hierin de eerstvolgende bijeenkomsten, activiteiten en wetenswaardigheden.
  • Door het jaar heen af en toe een digitale nieuwsflits met extra regionale informatie.

Contact

Telefoon: 058- 844 28 13

E-mail: friesland@oogvereniging.nl

 

Oogcafés in Friesland

Oogcafé Drachten

NGK De Arke, Flevo 161, 9204 JV Drachten.

Joke Veldman tel. 0512 531 753

Oogcafé Heerenveen

Woontoren Bellavista, Trambaan 17, 8441 BH Heerenveen

Als je vragen hebt, of om je aan te melden: Neem contact op met Mirjam Wagenaar.

Tel: 06 38 18 38 00

Oogcafé Leeuwarden

Camminghastins, Lieuwenburg 2, 8925 CK Leeuwarden

Sietze van der Draai, telefoonnummer 06-22826338, e-mail: sietze.vanderdraai@upcmail.nl

Retinacafé Heerenveen