Tekst grootte

Oogvereniging Groningen

Met de regio Groningen heb je de Oogvereniging dicht bij huis!

Zicht op de Martinitoren met een bepaalde vorm van slechtziendheid

Wat doen we?

Oogvereniging Groningen zet zich in de hele provincie Groningen in voor:

  • Onderling ledencontact (‘lotgenotencontact’)
  • Goede informatie en ICT-bijeenkomsten
  • Lokale belangenbehartiging
  • Voorlichting

Elkaar ontmoeten en samen ervaren

Je staat er niet alleen voor. Als je slechter gaat zien of blind bent, kan een luisterend oor van iemand die hetzelfde heeft, heel veel betekenen. Bij onze bijeenkomsten en excursies kan je andere leden ontmoeten, samen ervaringen delen, tips uitwisselen, plezier maken. Wij zorgen er bij onze activiteiten steeds voor dat ook andere zintuigen dan zien aan bod komen. En geleidehonden zijn welkom.

Oogcafés

Elke maand organiseren we in de provincie verschillende oogcafés. Een oogcafé is een plek waar je andere mensen met een oogcafé kunt ontmoeten. Soms is er een spreker over een bepaald onderwerp. Een overzicht van de oogcafés in Groningen vind je onderaan deze pagina.

Goede informatie en ICT-bijeenkomsten

Via onze cafés, themabijeenkomsten en onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en bieden we nuttige informatie. In samenwerking met Visio Haren houden we vier maal per jaar een zogenaamde Digiwijsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een onderwerp op het gebied van ICT en andere technologische ontwikkelingen behandeld.

Belangenbehartiging: samen sterk

Samen kan je meer bereiken dan alleen. De Oogvereniging streeft ernaar dat mensen met een visuele of visueel-auditieve beperking volwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid zetten onze vrijwilligers zich in voor een toegankelijke samenleving. Ook ijveren wij ervoor dat de zorgvraag van inwoners met een visuele of visueel-auditieve beperking door de gemeente goed wordt opgepakt.

Met jouw steun kunnen we een krachtige vuist maken. En we zijn steeds op zoek naar ervaringsdeskundigen die zich sterk willen maken voor de belangen van onze doelgroep.

Voorlichting: weg met die ‘blinde vlek’

In een visueel ingestelde wereld is het niet vanzelfsprekend om slechtziend of blind te zijn. Dit leidt soms tot vooroordelen, misverstanden of vragen als ‘Wat betekent het om visueel beperkt te zijn?’, ‘Waar moet ik in de omgang op letten?’

Onze vrijwilligers geven vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid voorlichting op de meest verschillende plaatsen, zoals scholen en zorgcentra, en komen graag naar je toe. Ook aan spreekbeurten, studieopdrachten en onderzoeken werken we graag mee.

Contact

E-mail: groningen@oogvereniging.nl

Telefoon (algemeen): 06 – 365 360 67 (Kristian van der Mark)

Voor pers en media: 050 – 58 92 615 (Geert de Breucker)

Volg ons op de socials!

Twitter: @OogverGroningen
Facebook: Vrienden van de Oogvereniging Groningen
Instagram: @oogvereniginggroningen

Oogcafés in Groningen

Oogcafé Delfzijl

Het voormalige Rode Kruisgebouw, Hogelandsterweg 1a, 9934 RM Delfzijl

Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Enna Houwerzijl, e-mail enna05@home.nl of via telefoonnummer: 06-2048 1634. Graag op voorhand aanmelden.

Oogcafé Groningen

De Parkhorn, Parklaan 23, 9724 AP Groningen. De Parklaan bevindt zich tussen de Hereweg en de Oosterweg en is zo’n 10 minuten lopen vanaf de voorzijde van het Hoofdstation.

Aanmelden of meer informatie?

Neem contact op met Geert de Breucker, e-mail geertdebreucker@hotmail.com, tel. 06-15 27 22 69.

Oogcafé Westerkwartier

Stichting Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32, 9351 KR Leek

Bert Zwart, e-mail: bertzwart@oogvooromgeving.nl, telefoonnummer:06-22244716. Graag op voorhand aanmelden.

Oogcafé Winschoten

Zaal Irene, Venne 152, 9671 EX Winschoten

Graag vooraf aanmelden via e-mail groningen@oogvereniging.nl of via tel. 06 – 152 722 69.