Tekst grootte

Toegankelijke verkiezingen

Mensen met een oogaandoening hebben net zoals anderen het recht om deel te nemen aan het openbare leven en de politiek. Maar nog lang niet altijd kunnen zij vanzelfsprekend meedoen. Slechts 0,5% van alle ambtsdragers zijn mensen met een beperking. In ongeveer één op de drie gemeenten kunnen mensen die blind of slechtziend zijn zelfstandig stemmen. De Oogvereniging zet zich al jaren in om dit te veranderen!

Persoon stemt met een stemmal.

Standpunten:

  1. Mensen met een oogaandoening moeten zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, kunnen stemmen, eventueel met behulp van hulpmiddelen.
  2. Ambtsdragers die blind of slechtziend zijn, moeten worden voorzien van toegankelijke informatie, hulpmiddelen en persoonlijke assistentie.

Wat we doen

Dit is wat de Oogvereniging doet op het gebied van toegankelijke verkiezingen:

We overleggen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de uitvoering van het Actieplan Toegankelijk Stemmen.

We werken samen met partners binnen Kennis Over Zien aan toegankelijke verkiezingen. Onze kennis delen we via de toolbox Van toegankelijke naar inclusieve verkiezingen.

We doen onderzoek naar de behoeftes en ervaringen van mensen met een oogaandoening als het gaat om stemmen. Dit doen we samen met onze partners binnen Kennis over Zien.

We geven informatie aan gemeentes over hoe zij de verkiezingen toegankelijk kunnen maken voor mensen met een oogaandoening. Dit doen we onder andere via webinars.

We geven informatie aan mensen met een oogaandoening over hoe zij (zelfstandig) kunnen stemmen. Dit doen we onder andere via onze website en nieuwsbrieven.

Download het stappenplan

In dit stappenplan staat wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat ambtsdragers die blind of slechtziend zijn mee kunnen doen in de politiek.

Bekijk de video

Video over het recht om deel te nemen aan het openbare en politieke leven volgens het VN verdrag handicap

Bekijk het webinar

Webinar over het toegankelijk maken van stemlokalen voor mensen met een oogaandoening. Bestemd voor gemeentelijke ambtenaren.