Tekst grootte

Oogvereniging Noord-Holland

Voel je thuis bij Oogvereniging Noord-Holland!

Bij Oogvereniging Noord-Holland kun je als lid deelnemen aan allerlei activiteiten. Er zijn ook maandelijkse oogcafés op verschillende plekken in de provincie. Via onze nieuwsbrief blijf je helemaal op de hoogte.

Vrijwilligers zetten zich als betrokken ervaringsdeskundigen in voor (lokale) belangenbehartiging en voorlichting.

Wat wil Oogvereniging Noord-Holland?

  • Zichtbaar en vindbaar zijn voor alle inwoners met een oogaandoening
  • Aandacht vragen voor de specifieke belangen bij gemeenten op gebieden als zorg, welzijn en toegankelijkheid

Wat doet Oogvereniging Noord-Holland?

Ons belangrijkste project in 2023 is de Oogdag Noord-Holland. Zaterdag 6 mei 2023 organiseren wij onze allereerste Oogdag NH in het Postillion Hotel Amsterdam

Onze Oogdag wordt een gevarieerde, aantrekkelijke en overzichtelijke informatiemarkt met hulpmiddelenleveranciers, workshops en meer. Vanwege het 10-jarig jubileum van de Oogvereniging zal het extra feestelijk zijn!

Wat bieden wij

Bijeenkomsten voor sociaal contact en gezelligheid

Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet je anderen met een visuele beperking die je begrijpen, ervaringen willen delen en soms ook oplossingen kunnen aandragen. Als je samen bent valt de beperking een beetje weg, hoef je niets uit te leggen of extra je best te doen.

‘We zitten in hetzelfde schuitje en roeien met de riemen die we wél hebben.’

Tweemaal per jaar vindt een contactdag plaats, op wisselende locaties in de provincie. In de morgen een informeel samenzijn om onderling contact te leggen en met het kernteam van gedachten te wisselen, ‘s middags zijn er workshops.

In Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Den Helder, Huizen en  Schagen zijn regelmatig oogcafés. Oogcafés zijn een zowel gezellige als informatieve ontmoetinsplek.

We organiseren groepsactiviteiten zoals museumbezoek, natuurwandelingen en klimmen of tandemfietsen.

Belangenbehartiging

Wat we doen:

  • Belangenbehartiging bij gemeenten door inspraak via gehandicaptenplatforms, Wmo- en participatieraden, lobby voor de inzet van de stemmal tijdens verkiezingen, betrokkenheid bij herinrichtingsprojecten en inspelen op actuele toegankelijkheidskwesties.
  • Voorlichting door middel van gastlessen in met name het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
  • Start van een voorlichtingsproject om buurt- en wijkteams te informeren, opdat zij zorgvragers doelgericht van dienst kunnen zijn.
  • Ondersteuning aan musea en andere culturele instellingen die breed toegankelijk willen zijn.

Informatie

Oog op NH, de regionale nieuwsbrief, verschijnt 11 keer per jaar digitaal, in braille, gesproken en in grootletter, informeert leden over activiteiten en andere wetenswaardigheden.

Contact

E-mail: noordholland@oogvereniging.nl

Facebook: https://www.facebook.com/oognh/

Oogcafés in Noord-Holland

Oogcafé Alkmaar

In de brasserie van Wijkcentrum Overdie, van Maerlantstraat 8-10 Alkmaar.

Marjolein Porsius en Annemarie de Hoogt, tel. 06 – 48905083 of mail: noordholland@oogvereniging.nl

Oogcafé Amsterdam

Wijkcentrum de Boeg (Huis van de buurt) Hoofdweg 495 A

Frank Wolkers, tel. 06- 10 84 46 53, mail:  frankwolkers@tiscali.nl

Fenna Corstanje, tel. 06-42055948, mail: fenna.kemper@yahoo.nl

 

Oogcafé Den Helder en Julianadorp

De Verbinding, Boterzwin 3476, 1788 WS Julianadorp

Jaap Hertog: tel: 0223616315 of 0629488034; Email: jaaphertog@gmail.com

Oogcafé ‘t Gooi

Locatie: Buurtcentrum de Meentamorfose, Landweg 5 in Huizen

Contact: Ron van der Genugten, ronvanderg@gmail.com of 06 – 219 53 434.

Oogcafé Haarlem

Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem

José Hamers, email: josehamers@gmail.com, Telefoon: 06 363 949 01.

Oogcafé Haarlemmermeer

Stichting C., Raadhuisplein 5, 2132 TZ Hoofddorp

Gerard Wetzel, e-mail: oogcafehaarlemmermeer@gmail.com.

Oogcafé Schagen

Buurthuis Loet 10, Loet 10 Schagen

ContactpersoonMarcel van Baar, tel. 06-533 64 218 of mail: marcelvanbaar@quicknet.nl.