Tekst grootte

Oogvereniging Flevoland

Oogvereniging Flevoland is er voor iedereen met een oogaandoening in Flevoland.

Bijeenkomsten

Momenteel zijn er bijeenkomsten in Almere en ’t Gooi. Daarnaast worden er verschillende excursies binnen en buiten de regio georganiseerd.

We bezoeken regelmatig bijeenkomsten van het Cliëntenberaad Almere en de Adviesraad Sociaal Domein Almere. Verder hebben we een vertegenwoordiger in het ROCOV-NH overleg. Deze vertegenwoordiger delen we met Regio Amsterdam en Regio NoordWest. Verder is een van onze leden toegetreden tot SOGA, het Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere. Dit platform biedt ons een ingang naar de gemeente Almere.

Contact

Secretariaat: flevoland@oogvereniging.nl.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/684539931662443/

Oogcafés in Flevoland

Oogcafé Almere

Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42, 1326 CP Almere
Bereikbaar met trein: Station Parkwijk
Bereikbaar per bus: M5 – M7 – M8

Contactpersoon: Aanmelden en meer informatie, stuur een e-mail naar Inge Adriani via oogcafe.almere@gmail.com. Liever telefonisch? Bel met Monica van Etten, telefoonnummer 06 – 45 53 00 41.

 

VIP-café Almere

Café op 2, Stadhuisplein 2, 1315 HT Almere