Tekst grootte

Vacature secretaris Steunstichting Oogvereniging

Nieuws
Vacatures
Geplaatst op: 23 mei 2022

Wat is het doel van de Steunstichting?

De Steunstichting Oogvereniging Nederland (de stichting) heeft als doel het (financieel) ondersteunen van de Oogvereniging Nederland.

 • De stichting tracht haar doel te bereiken door het vermogen zoals dat in 2009 in de Stichting is ingebracht vermeerderd met een jaarlijkse inflatiecorrectie te beleggen en met dit vermogen rendement te genereren dat na aftrek van de kosten wordt gebruikt voor de ondersteuning van projecten en activiteiten van de Oogvereniging.
 • De stichting heeft de ANBI-status.
 • De stichting heeft niet als doel het actief werven van fondsen.
 • De stichting heeft niet als doel het maken van winst.
 • Het eigen vermogen van de stichting bedraagt eind 2021 ongeveer € 2,67 miljoen.

Overlegvorm

Het bestuur vergadert in principe (meestal telefonisch) een keer per twee maanden.

Het bestuur streeft in principe naar unanieme besluitvorming.

Benoemingstermijn

De benoeming van een bestuurder is voor een periode van drie jaar. Herbenoeming kan éénmaal plaatsvinden.

Beloningsregeling

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, wel een vergoeding van de voor hun functie-uitoefening redelijk te maken kosten.

Wie bent u?

De secretaris:  

 • heeft affiniteit met de doelstellingen van de Oogvereniging en de Steunstichting;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring;
 • heeft belangstelling voor en mogelijk ervaring met het beheer van een vermogen;
 • heeft belangstelling voor en mogelijk ervaring met relevante wet- en regelgeving;
 • voert de correspondentie van de stichting;
 • maakt verslagen en besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen;
 • stelt het jaarverslag op.

Meer informatie

Lees meer over de Steunstichting >>  

 

Als u vragen heeft over deze bestuursfunctie kunt u informatie opvragen bij:

Laurens Hoedemaker, voorzitter: laurenshoedemaker@xs4all.nl, 0182610909 of

Daan van Eibergen Santhagens, waarnemend secretaris: dsanthagens@gmail.com, 0641310127.

 

Als u belangstelling heeft kunt u een e-mail sturen, vergezeld van een kort CV, aan een van bovengenoemde bestuursleden.