Tekst grootte

Wie we zijn

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland.

Doel van de Oogvereniging

De Oogvereniging is er om mensen met een oogziekte kansen te bieden. Dat doen wij door ervoor te zorgen dat ze de beste oogzorg krijgen en helemaal mee kunnen doen in de maatschappij.

Deskundig

We delen informatie. We overleggen met artsen en andere deskundigen. We delen de ervaring en kennis van mensen met een oogaandoening om een samenleving te bouwen waarin iedereen kan meedoen.

Optimistisch

We denken graag in oplossingen. We kijken naar wat er nog wel kan, in plaats van wat er niet meer kan.

Onafhankelijk

Onze standpunten, adviezen en berichten zijn onafhankelijk. Belangen van mensen met een oogaandoening staan altijd voorop.

Samenwerken

We behalen onze doelen door samen te werken. Met onze leden, medewerkers, partners en belanghebbenden.

Vrouw met gele jurk en vrouw met witte blouse kijken vriendelijk naar de camera

Wat we doen

De Oogvereniging is hét aanspreekpunt voor vragen over ogen, zien en niet (goed) zien. We delen informatie die betrouwbaar is. We staan voor de belangen van mensen met een oogziekte en brengen hen met elkaar in contact.

De Oogvereniging maakt zichtbaar!

Informatie
We geven advies en voorlichting. Dit doen we via de Ooglijn, onze magazines, nieuwsbrieven, website en onze vrijwilligers. We houden webinars, allerlei landelijke en lokale bijeenkomsten en hebben verschillende oogcafés. We voeren campagnes over onderwerpen die mensen met een oogziekte raken.

Belangenbehartiging
We komen op voor de belangen van mensen met een oogziekte. We zorgen dat je stem wordt gehoord. Het gaat dan over goede oogzorg, werk, verkeer en vervoer en vele andere thema’s (link naar waar we voor staan).

Ledencontact
Via onze ledengroepen kom je in contact met mensen met dezelfde oogziekte als jij, uit dezelfde provincie of rond hetzelfde thema. Bij elkaar vind je steun, informatie en tips. Daarnaast zijn er meer dan 70 oogcafés in heel Nederland. Een leuke en makkelijke manier om mensen met een oogziekte te ontmoeten dichtbij huis.

Ons team

Maak kennis met de gezichten achter de Oogvereniging

ANBI-informatie

De Oogvereniging is voor de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je giften aan de Oogvereniging vaak kunt aftrekken van de belasting. Op onze website staan het jaarverslag, de jaarrekening en het ANBI-formulier volgens de regels van de ANBI.

Meer informatie